Helena Kučerová

PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.

Consulting hours
  • Pouze po předchozí domluvě e-mailem.
Address

Institute of Information Studies and Librarianship
Jinonice, building B
Místnost č. 2007

Publications

  • Kučerová H.: Pojmový model bibliografických informací IFLA LRM. Bulletin SKIP, 2018, č. • no. 27. ISSN 1213-5828.
  • Kučerová H.: Pojem modelu a pojmový model v informační vědě. Knihovna - knihovnická revue, 2018, č. • no. 29, s. • p. 5-32. ISSN 1801-3252.
  • Kučerová H.: Organizace znalostí : klíčová témata. Praha, Karolinum, 2017. 269 s. • p. ISBN 978-80-246-3587-3.
  • Bratková E., Kučerová H.: K otázkám metadatového popisu systémů organizace znalostí. Knihovna - knihovnická revue, 2015, č. • no. 26, s. • p. 5-36. ISSN 1801-3252.
  • Kučerová H.: Vztahy informačních zdrojů: pokus o mezioborovou syntézu. Knihovna - knihovnická revue, 2015, č. • no. 26, s. • p. 5-24. ISSN 1801-3252.
  • Bratková E., Kučerová H.: Systémy organizace znalostí a jejich typologie. Knihovna - knihovnická revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 5-29. ISSN 1801-3252.
  • Kučerová H., Bratková E.: Znalostní báze pro obor organizace znalostí. In Svátek V., Zamazal O.: Znalosti 2014: Exhibice, Edukace a nacházení Expertů: 13. ročník konference = Exhibition, Education and Expert finding: 13th Annual Conference. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. • p. 70-73. ISBN 978-80-245-2054-4.
  • Kučerová H.: Co analyzujeme při obsahové analýze dokumentů? : K pojmu aboutness v organizaci znalostí. Knihovna - knihovnická revue, 2014, č. • no. 25, s. • p. 36-54. ISSN 1801-3252.
  • Kučerová H.: České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech : příspěvek k terminologické diskusi. ProInflow, 2013, č. • no. 5, s. • p. 1-19. ISSN 1804-2406.
Úvod > About > Staff > Helena Kučerová