ESF

Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jedním z projektů, který dostal podporu ve 2. výzvě grantové soutěže MŠMT „Operační program Rozvoj lidských zdrojů“ je i projekt realizovaný Ústavem informačních studií a knihovnictví, FF UK a Obchodní akademií a VOŠ ve Valašském Meziříčí s názvem „Příprava a realizace kreativního a motivačního systému pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“. Projekt byl zahájen v prosinci 2006 a potrvá 18 měsíců. Všechny vzdělávací kurzy proběhnou v prostorách Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí.

Cílem projektu je důraz na zlepšení postavení pedagogických pracovníků v rámci reforem vzdělávání, důraz na akce vytvářející znalosti a dovednosti pedagogických a řídících pracovníků v oblasti informační výchovy, marketingového plánování a podpory znalostní společnosti.

Cílovou skupinou jsou učitelé a ředitelé škol a školských zařízení, výchovní poradci, poradenští pracovníci ve školství, další pedagogičtí a odborní pracovníci ve školství Zlínského kraje.

Mezi klíčové aktivity a realizace projektu patří vytvoření 3 vzdělávacích modulů.

1. Internet, databáze a studijně rozborová činnost pro podporu znalostní společnosti (jak efektivně vyhledávat informace na Internetu a ve volně přístupných databázích – „již nestačí jen Seznam a Google…“

2. Příprava multimediálních prezentací v rámci e-marketingu školy (jak zatraktivnit výuku pomocí multimediální techniky a jak si usnadnit přípravu na výuku, jak zpracovat výukový program, PowerPoint pro začátečníky i pokročilé – „držme krok s rozvojem informačních technologií“)

3. Mezioborové osobnostní vzdělávání pedagogických pracovníků (sociální dovednosti učitele, sociální komunikace, aktualizace komunikačních dovedností, aktivní naslouchání, konflikty a jejich zvládání – „vytvoření příznivého klimatu ve třídě, školském zařízení“.

Vzdělávání proběhne ve třech bězích: jaro a podzim 2007, jaro 2008.

Vzdělávací kurz je pro cílovou skupinu zcela zdarma (podpora ESF a státního rozpočtu ČR). Více informací, časový harmonogram a přihlášku najdete na www.oavm.cz , odkaz OP RLZ (popřípadě projekty ESF).