Řešitelé: Vladimír Smetáček, Martin Souček

Školitel: Richard Papík

Poskytovatel: FF UK, specifický výzkum

Rozpočet: 209 tis. Kč

Projekt byl jednoletý,  řešen v roce 2006.

Popis projektu:

Byl vytvořen SW pro práci se sémantickými ekvivalenty, který má za úkol zjišťovat četnosti jednotlivých sémů a jejich kombinací v jednotlivých textech nebo jejich souborech a  tím analyzovat vývoj určitých částí reality, jichž se texty týkají.

Popis vyvinutého SW:

  • první skupina programů umožňuje převod významu slov nebo výrazů přirozených či umělých jazyků do sémových ekvivalentů a kontrolu jejich neopakovanosti a jednoznačnosti.
  • druhá skupina programů umožňuje čtení a porovnání libovolných textů, včetně dělení textu na úseky podle významnosti
  • třetí skupina programů umožňuje hodnocení významů sémů a změn jejich četností v čase v libovolném textu nebo skupině textů