Projekty, na kterých se podílejí doktorandi ÚISK

Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů

Období řešení: 7/2011 – 12/2013

Registrační číslo: NT 12345-3/2011

Příjemce: Národní lékařská knihovna

Řešitelé: PhDr. Helena Bouzková

 

OPPA: Inovativní softwarové pomůcky pro studenty informatiky na SŠ a VŠ a zapojení IT do výuky biologie na SŠ

Záměr: Popularizace informatiky mezi studenty SŠ a aktivizace studentů VŠ pro výzkumnou práci.

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31162

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze.

Řešitelé: Mgr. Michaela Buchtová

 

Partsip – Partnerská síť informačních profesionálů

Období řešení: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2012

Cíle: Projekt Partnerská síť informačních profesionálů si klade za cíl zahájit a posílit spolupráci mezi institucemi terciálního vzdělávání (MU, UK, SU, UTB, VŠE), výzkumnými institucemi (knihovna AV ČR) a veřejným (Sdružení knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků) i soukromým sektorem (CEITEC Cluster, Sdružení pro informační společnost). Síťuje instituce, ve kterých se vzdělávají i uplatňují informační profesionálové v celé šíři záběru oboru (knihovníci, informační specialisté, specialisté informačních systémů, informační brokeři a další). Nesporným plusem projektu jsou partneři, kteří spolu s žadatelem představují špičkové instituce v oboru, navíc jejich výběr zaručí přenos znalostí a zkušeností do regionů. Projekt je v ČR ojedinělý svým obsahem i rozsahem. Pro naplnění cíle je v projektu navrženo několik platforem pro navazování vztahů a sdílení a předávání znalostí, od virtálních kolaborativních prostředí přes konference, semináře a workshopy až po odborné stáže.

Název OP: OPVK

Registrační číslo: EE2.4.12.0059

Odborný garant projektu: Mgr. Tomáš Bouda

 

Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu

Období řešení: 1. ledna 2011 – 31. prosince 2014

Program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015

Kategorie VaV: Aplikovaný výzkum

Záměr: Výzkum bezpečnostní digitalizace jako strategie dlouhodobé ochrany archivních materiálů. Výsledkem bude srovnání strategií bezpečnostní digitalizace a bezpečnostního snímkování (mikrofilmování) po stránce technologické, ekonomické a organizační náročnosti a výzkum jejich možné koexistence v životaschopném systému. Nedílnou součástí projektu bude testování možnosti realizovatelnosti a integrace technologie bezpečnostního snímkování do připravovaného konceptu Národního digitálního archivu.

Příjemce: Národní archiv

Řešitel: Karel Koucký

Další účastníci projektového týmu: Emílie Benešová (Národní archiv), Jiří Bernas (Národní archiv), Tomáš Dvořák (Archiv hlavního města Prahy), Miroslav Kunt (Národní archiv), Jaroslav Šulc (Státní oblastní archiv v Praze), Jiří Vichta (Státní oblastní archiv v Praze), Milan Vojáček (Národní archiv)

Identifikační kód projektu: VG20112014054

Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné projekty > Projekty, na kterých se podílejí doktorandi ÚISK