Profil absolventa

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa obor Informační studia a knihovnictví (Mgr.)

Profil absolventa oboru Studia nových médií (Mgr.)

Profil absolventa oboru Informační věda (Ph.D.)

 

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Absolvent

 • ovládá vyspělé informační a knihovnické technologie
 • zvládá profesionální metody organizace práce v knihovnách i dalších informačních střediscích
 • ví, jak komunikovat s uživatelem a čtenářem
 • rozumí jeho požadavkům a ví, jak mu vyjít vstříc díky znalostem výpočetní a telekomunikační techniky, psychologie i didaktiky
 • teoreticky i prakticky ovládá prostředky třídění informací, jejich ukládání a zpětného vyhledáván

Absolvent se může uplatnit například jako

 • Informační specialista spravující informační databáze
 • Odborný knihovník
 • Informační asistent zajišťující sběr, zpracování, ukládání a zpětné vyhledávání a šíření informací

Studijní plán bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví (pdf)

Profil absolventa obor Informace, média a knižní kultura (Mgr.)

Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.

Absolvent navazujícího magisterského oboru dovede:

 • analyzovat informační chování a informační potřeby uživatelů informačních služeb
 • rozvíjet informační a mediální gramotnost a čtenářství u dětské i dospělé populace
 • používat analytické metody a vyhledávat informace v různých informačních zdrojích pro vládní, neziskový a vzdělávací, výzkumný i soukromý sektor
 • spravovat sbírky kulturního dědictví
 • spravovat digitální sbírky
 • aplikovat výzkumné metody pro potřebu výzkumu oboru
 • modelovat informační systémy
 • aplikovat knihovědné metody při práci s rukopisy a starými tisky

Absolvent se může uplatnit například jako:

 • informační specialista
 • správce odborných databází
 • manažer informačních institucí
 • manažer sbírek kulturního dědictví
 • digitální kurátor
 • informační analytik řídící procesy v informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí
 • výzkumný pracovník v oblasti rukopisů a vzácných tisků
 • správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů

Studijní plány:

Pro studenty, kteří započali studium nejpozději v roce 2018:

Profil absolventa oboru Studia nových médií (Mgr.)

Profil absolventa i možnosti jeho uplatnění najdete přímo na stránkách oboru Studia nových médií.

Profil absolventa oboru Informační věda (Ph.D.)

Absolvent

 • dovede rozvíjet a aplikovat nejvyspělejší metody a technologie práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb
 • dovede ztvárnit, vyhodnotit a publikovat poznatky z vývojových trendů ve světovém informačním procesu, informační politice i technologii
 • rozumí kvalifikovaným potřebám a požadavkům uživatele či čtenáře a ví, jak jim vyjít vstříc v rámci světové odborné a vědecké komunity

Absolvent se může uplatnit například jako

 • špičkový informační manažer řídící výzkum, vývoj, budování a správu informačních databází z hlediska věcné struktury a obsahové náplně dat, indexace, klasifikace a přípravy výstupů
 • řídící pracovník rozsáhlých a složitých služeb knihoven všech typů
 • tvůrce knihovních fondů, jejich konceptor, správce a provozovatel služeb na nich založených, včetně elektronických virtuálních knihoven on-line zpřístupňovaných ve veřejných počítačových sítích
 • špičkový znalec fondů historicky cenných rukopisných a knižních sbírek
 • řídící pracovník v oblasti organizace archívních fondů, antikvárních prací a služeb, muzejních a klášterních knihoven
Úvod > Uchazeč > Profil absolventa