Profil absolventa

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Profil absolventa obor Informační studia a knihovnictví (Mgr.)

Profil absolventa oboru Studia nových médií (Mgr.)

Profil absolventa oboru Informační věda (Ph.D.)

 

Profil absolventa oboru Informační studia a knihovnictví (Bc.)

Absolvent

 • ovládá vyspělé informační a knihovnické technologie
 • zvládá profesionální metody organizace práce v knihovnách i dalších informačních střediscích
 • ví, jak komunikovat s uživatelem a čtenářem
 • rozumí jeho požadavkům a ví, jak mu vyjít vstříc díky znalostem výpočetní a telekomunikační techniky, psychologie i didaktiky
 • teoreticky i prakticky ovládá prostředky třídění informací, jejich ukládání a zpětného vyhledáván

Absolvent se může uplatnit například jako

 • Informační specialista spravující informační databáze
 • Odborný knihovník
 • Informační asistent zajišťující sběr, zpracování, ukládání a zpětné vyhledávání a šíření informací

Studijní plán bakalářského oboru Informační studia a knihovnictví (pdf)

Profil absolventa obor Informační studia a knihovnictví (Mgr.)

Absolvent

 • ovládá nejvyspělejších metody a technologií práce s informacemi
 • dovede řídit a poskytovat vysoce kvalifikované a odborné informační služby
 • dovede řídit i početné pracovní týmy provozující knihovnické a informační služby
 • dovede koncepčně sledovat a vyhodnocovat vývojové trendy v informačním procesu, informační politice i technologii
 • umí porozumět kvalifikovaným potřebám uživatele či čtenáře a ví, jak jim vyjít vstříc díky znalostem databázových systémů dotazovacích jazyků
 • umí používat profesionální metody organizace práce na vrcholovém stupni řízení provozů
 • dovede teoreticky i praktiky analyzovat, klasifikovat, vyhodnocovat interpretovat poznatky v oblasti informační podpory vrcholového managementu
 • dovede budovat a spravovat sbírky primárních i sekundárních informačních fondů ve všech typech knihoven a informačních středisek.

Absolvent se může uplatnit například jako

 • informační manažer řídící projektování, budování a správu informačních databází
 • vedoucí knihovník řídící i rozsáhlé a složité provozy služeb knihoven všech typů
 • projektant komplexních knihovnických a informačních systémů
 • manažer knihovních fondů, jejich konceptor, správce a provozovatel služeb na nich založených
 • konceptor, tvůrce, editor a správce bibliografických i faktografických informačních databází
 • informační analytik
 • informační konzultant
 • manažer elektronických virtuálních knihoven on-line zpřístupňovaných ve veřejných počítačových sítích

Studijní plán navazujícícho magisterského oboru Informační studia a knihovnictví (pdf)

Profil absolventa oboru Studia nových médií (Mgr.)

Profil absolventa i možnosti jeho uplatnění najdete přímo na stránkách oboru Studia nových médií.

Profil absolventa oboru Informační věda (Ph.D.)

Absolvent

 • dovede rozvíjet a aplikovat nejvyspělejší metody a technologie práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování vysoce kvalifikovaných informačních služeb
 • dovede ztvárnit, vyhodnotit a publikovat poznatky z vývojových trendů ve světovém informačním procesu, informační politice i technologii
 • rozumí kvalifikovaným potřebám a požadavkům uživatele či čtenáře a ví, jak jim vyjít vstříc v rámci světové odborné a vědecké komunity

Absolvent se může uplatnit například jako

 • špičkový informační manažer řídící výzkum, vývoj, budování a správu informačních databází z hlediska věcné struktury a obsahové náplně dat, indexace, klasifikace a přípravy výstupů
 • řídící pracovník rozsáhlých a složitých služeb knihoven všech typů
 • tvůrce knihovních fondů, jejich konceptor, správce a provozovatel služeb na nich založených, včetně elektronických virtuálních knihoven on-line zpřístupňovaných ve veřejných počítačových sítích
 • špičkový znalec fondů historicky cenných rukopisných a knižních sbírek
 • řídící pracovník v oblasti organizace archívních fondů, antikvárních prací a služeb, muzejních a klášterních knihoven
Úvod > Uchazeč > Profil absolventa