Přehled studijních programů

Informace o studijních programech & profily absolventa

1. Bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví

Profil absolventa programu Informační studia a knihovnictví (Bc.)

2.a Navazující magisterské studium: Informace, média a knižní kultura 

Profil absolventa programu Informace, média a knižní kultura (Mgr.)

2.b Navazující magisterské studium: Studia nových médií (SNM)

Profil absolventa programu Studia nových médií (Mgr.)

3. Doktorské studium: Informační věda

Profil absolventa programu Informační věda (Ph.D.)

Zhlédněte záznam prezentace ze Dne otevřených dveří FF UK online

Úvod > Uchazeč > Přehled studijních programů