Uchazeč

Na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné studovat v moderním bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu (viz profil absolventa v jednotlivých stupních studia).

Informace o přijímacím řízení & přihlášky do studia

1. Bakalářské studium: Informační studia a knihovnictví

přihláška do prezenčního studia

Kombinované studium se pro akademický rok 2023/24 neotevírá.

2.a Navazující magisterské studium: Informace, média a knižní kultura 

přihláška do prezenčního studia

 přihláška do kombinovaného studia

2.b Navazující magisterské studium: Studia nových médií (SNM)

přihláška do prezenčního studia

3. Doktorské studium: Informační věda

prezenční i kombinované studium

Přípravný kurz k přijímacímu řízení

Ústav pro uchazeče organizuje Přípravný kurz vhodný zejména pro zájemce o bakalářské studium Informační studia a knihovnictví a navazující magisterské studium Informace, média a knižní kultura.

Pro letošní přijímací řízení bude kurz realizován v ON-LINE podobě s využitím přístupných multimédií, jeho konání je nezávislé na vývoji pandemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a vy o něj nepřijdete.

Zhlédněte záznam prezentace ze Dne otevřených dveří FF UK online

Úvod > Uchazeč