Uchazeč

Na ÚISKu je možné studovat v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském oboru. ÚISK také podporuje výjezdy svých studentů do zahraničí, ať už v rámci Erasmu či jiných výjezdních programů.

Charakteristika oboru
Profil absolventa
Přijímací řízení

Úvod > Uchazeč