Uchazeč

Na ÚISKu je možné studovat v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském oboru. ÚISK také podporuje výjezdy svých studentů do zahraničí, ať už v rámci Erasmu či jiných výjezdních programů.

Přehled studijních programů

Profil absolventa

Přijímací řízení Bc. a Mgr.

Přijímací řízení Ph.D.

Úvod > Uchazeč