Oborové databáze

Veškeré elektronické zdroje dostupné na Univerzitě Karlově najdete na Portálu elektronických zdrojů (PEZ). Zdroje z našeho oboru najdete v kategorii Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura.

Pokud nepracujete z počítače připojeného v síti UK, máte možnost využít tzv. vzdálený přístup – přihlašujete se vaším ID (číslo pod fotkou na Průkazu UK) a heslem do CAS/SIS.

Příručky ke stažení

Úvod > Studium > Informační zdroje > Oborové databáze