Doktorský seminář

Doktorské semináře se konají v místnosti č. 2017 na ÚISK FF UK vždy v pondělí od 13:30 do 14:30 hod.
Semináře jsou pro studenty prezenčního studia povinné, u studentů kombinovaného studia se vyžaduje účast alespoň jednou za semestr. Každý student musí v rámci akademického roku alespoň jednou vystoupit s odbornou prezentací.

Termíny seminářů v akademickém roce 2017/2018

Letní semestr

19. 2. 2018 – 13:30–14:30

19. 3. 2018 – 13:30–14:30

16. 4. 2018 – 13:30–14:30

 

Zimní semestr

16. 10. 2017 – 13:30–14:30

20. 11. 2017 – 13:30–14:30

18. 12. 2017 – 13:30–14:30

Podmínky prezentace doktorandů

Na prezentaci je třeba se předem přihlásit přes Moodle. Klíč k zápisu obdrželi všichni studenti e-mailem, v případě jej poskytne Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (jindrich.marek@ff.cuni.cz). Každá prezentace trvá cca 15 min, poté následuje diskuse. Doktorand hovoří o jednom z těchto témat:

  • celkově o své disertartační práci
  • dosažený pokrok v práci na disertaci (např. od minulého roku)
  • odborné téma, na kterém doktorand pracuje
  • zajímavost/novinka z oboru

Omluvenky z doktorského semináře

Omluvenky z doktorského semináře jen nutné vyplnit nejdříve v Moodle (povinné). Poté můžete omluvenku zaslat také na adresu jindrich.marek@ff.cuni.cz.

Úvod > Studium > Doktorské studium > Doktorský seminář