Studia nových médií

Studia nových médií je navazujícím magisterským oborem na FF UK, který se pohybuje na hranici mezi humanitními a vědecky i technicky zaměřenými obory. Věnuje se jak teorii týkající se vlivu nových technologií na společnost, tak možnostem jejich aplikace. Tomu odpovídá i složení studujících – jsou mezi nimi absolventky a absolventi bakalářských oborů knihovnictví, žurnalistiky, estetiky, marketingové komunikace nebo informačních technologií.

V rámci studia se studující může profilovat ve třech směrech:

Game studies (herní studia) – kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design a vývoj počítačových her, analýza herních mechanik, využití počítačových her ve vzdělávání a vztah počítačových her a nových médií.

Digital humanities – v procesu digitalizace roste datová základna natolik, že její rozsah už prakticky vylučuje možnosti zpracování bez použití počítačů. Komputační obrat, který přinášejí počítače a jimi zprostředkované zpracování dat, pak rozšiřuje možnost vytěžení informací z těchto dat. Díky výkonnému softwaru se postupně dostává do popředí tzv. explorační analýza dat, při níž může výzkumník procházet velké množství dat za účelem nalezení většího počtu hypotéz, které stojí za to dále testovat. V procesu postupné digitalizace lidského světa a jeho historie se otevírají zcela nové možnosti pro výzkum jak v oblasti humanitních, tak sociálních věd.

Umění, kultura a nová média – v rámci této větve studující získá komplexní vhled do problematiky vztahu umění, nových médií a technologií. Cílem přednášek je identifikovat a sledovat hlavní trendy v uměleckém využití nových technologií. Seznámení s uměleckými projekty a rozbor odborných textů vedou ke schopnosti kritiky i odhalení kreativních možností nových technologií. Do této specializace spadají předměty jako Současné umění a nová média, Archeologie médií i Kyberkultura.

Více informací najdete na stránkách StuNoMe.

 

Úvod > Studia nových médií