Aplikace s názvem Evropa 2045 (http://www.evropa2045.cz/) simuluje fungování Evropské unie, v níž studenti – v roli představitelů jednotlivých států EU – spravují svěřené území a společně rozhodují o budoucnosti Evropy. Simulátor staví hráče před různé problémy, které je zapotřebí řešit. Studenti diskutují o nejúčinnějších strategiích a v rámci hry mají za úkol prosadit a obhájit svoji vizi budoucí Evropy.

Kromě řady konkrétních znalostí o EU získávají studenti mnoho dalších dovedností (informační gramotnost, schopnost týmové práce, systémové analýzy, kritické myšlení atp.).

Samotná hra je doprovázena školícím modulem pro učitele SŠ, kteří v ní figurují v roli tutorů. Na připravovaných seminářích se učitelé dozvědí o možnostech propojení této simulace s výukou ve třídě a její návaznosti na Rámcový vzdělávací program.

Simulace vzniká v rámci projektu „Podpora rozšíření a využití informačních technologií ve výuce společenských věd“ financovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Hlavním městem Prahou. Na jejím vývoji se podílí odborníci z Univerzity Karlovy (MFF, FFUK), neziskových organizací Generation Europe, Asociace pro mezinárodní otázky, CIANT a Gymnázia Sázavská.

Simulace a školící modul pro učitele by měly být školám zdarma k dispozici v prosinci 2007.