Celoživotní vzdělávání

ÚISK pořádá několik nepravidelných kurzů celoživotního odborného vzdělání.

 


Archiv kurzů CŽV

Metodika výuky mediální a informační výchovy

Proměny katalogizační politiky – první kroky s RDA

 

Univerzita třetího věku – aktuální nabídka

Bezpečně a užitečně na síti aneb senior a internet v digitálním věku

(viz Katalog vzdělávacích programů pro akademický rok 2017/2018, str. 11)

Podrobné informace pro zájemce o Univerzitu třetího věku na webu FF UK

 

 

Pro další Informace k akcím CŽV a U3V se obracejte na uisk@ff.cuni.cz.

Úvod > Pro veřejnost > Celoživotní vzdělávání