Prezentace a hodnocení výkonnosti vědy

Řešitelé: Mgr. Lenka Němečková, Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc., Ing. Martin Souček, Ph.D., Mgr. Lucie Vavříková

Partner: Univerzita v Ljubljani, Slovinsko

Datum zahájení: 1. 1. 2010

Datum ukončení: 31. 12. 2011

Poskytovatel podpory: MŠMT ČR

Číslo projektu: MEB 091026

Záměr: Porovnání metod evaluace vědecké výkonnosti a nalezení vhodných indikátorů, které by sloužily k vyjádření sémantiky a kvality vědecké práce.

Název programu: KONTAKT – aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic

Dílčí cíl 1: Porovnání různých metod evaluace vědecké výkonnosti. Tento výzkumný projekt bude úzce souviset s národními informačními systémy pro vědu a výzkum. Klade si za cíl srovnání různých bibliometrických indikátorů pro jednotlivé vědecké komunity. V rámci projektu bude snaha nalézt či vytvořit takový indikátor, který bude poskytovat relevantní a oborově nejméně závislé výsledky. Provedené analýzy budou také dobrou příležitostí k porovnání výsledků hodnocení pomocí peer review s výsledky bibliometrických analýz napříč různými obory díky propojení dat z dvou podobných zemí s kvalitními vědeckými informačními systémy CRIS.

Dílčí cíl 2: Nalezení vhodných indikátorů, které by sloužily k vyjádření sémantiky a kvality vědecké práce. Vede k němu skutečnost, že mnoho vědeckých pracovníků se při získávání poznatků, nezbytných pro jejich vědeckou práci, spoléhají především na abstrakta. Z tohoto důvodu začali někteří vydavatelé vytvářet a používat specifické struktury abstraktu, které jsou pak dobře využitelné i při fulltextovém vyhledávání. Ze stejného důvodu byl vytvořen mezinárodní standard ISO 214 : 1976, jehož struktura byla testována na několika odborných časopisech. Bohužel se ukazuje, že tato normativní struktura je jen velmi málo využívána. Kromě toho další studie ukazují, že časopisy v různých zemích mívají určitou charakteristicky odlišnou strukturu příslušných abstraktů. Důležitým cílem tohoto projektu tedy je definovat takové struktury, které by mohly být akceptovatelné v mezinárodním měřítku a napříč disciplínami.

 

Úvod > Prezentace a hodnocení výkonnosti vědy