Období řešení: leden 2011 – prosinec 2011

Interní grant FF UK (projekt specifického výzkumu č. 263105/2011 řešeného na FF UK)

Řešitelé: Mgr. Lucie Sakastrová (hlavní řešitelka), PhDr. Eva Bratková, Ph.D. (spoluřešitelka)

Cíl: Založení a údržba portálu „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii podporujícího zjišťování, zpřehledňování, analýzu, měření a hodnocení oborově relevantního obsahu české Wikipedie.

Výstupy:

  • Založen a dále rozvíjen oborový portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii (http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Informační_věda_a_knihovnictví)
  • Připraven a v LS 2010/2011 vyučován výběrový seminář „Organizování a zpřístupňování oborového obsahu ve Wikipedii“ (kód AISV512
  •  Zpracována a publikována shrnující analyticko-syntetická studie „Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii“
  • SAKASTROVÁ, Lucie. Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 12.10.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7009>. URN-NBN:cz-ik7009. ISSN 1212-5075.