Jiří Ivánek

  Konzultační hodiny
  • úterý 14:30 - 16:00
  Adresa
  Absolvent oboru teoretická kybernetika na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy (1976), vědeckou hodnost CSc. získal v oboru matematická logika na Matematickém ústavu ČSAV (1985). Od roku 1976 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se habilitoval v oboru informatika na Fakultě informatiky a statistiky (1991) a úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem (2013). V letech 1990-1991 zde vedl katedru informačního a znalostního inženýrství, v letech 1992-1998 a 2000-2003 byl prorektorem VŠE v oblastech informatizace, vědy a rozvoje. Pod jeho vedením vzniklo na VŠE v roce 1995 Centrum informačních a knihovnických služeb, jehož byl posléze pět let ředitelem. V letech 2005-2012 pracoval v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR jako manažer Výzkumného centra Data – algoritmy – rozhodování. Od roku 2003 působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty University Karlovy.  

  Součástmi odborného zaměření J. Ivánka jsou znalostní a expertní systémy, dobývání znalostí z dat, fuzzy logika, umělá inteligence, reprezentace znalostí, kódování a šifrování informací. Jeho návrhy logického inferenčního mechanismu a metody automatického získání báze znalostí z dat byly realizovány v systémech SAK (nyní v rámci expertního systému NEST), ESOD a KEX (nyní v rámci širšího data-miningového systému Lisp-Miner). 

  Publikace

   Odrážky:

  Závěrečné práce

   
  Úvod > O ústavu > Vyučující > Jiří Ivánek