Barbora Drobíková

PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Funkce
 • ředitelka (vedoucí) - Ústav informačních studií a knihovnictví
 • předsedkyně (vedoucí) - Hospodářská komise
Konzultační hodiny
 • Pondělí 12:30 - 14:00 (m.č. 2003).
Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
Jinonice, budova B
Místnost č. 2003

Publikace

 • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Attitudes of Charles University academic staff to data sharing. Grey Journal [online], 2018, č. • no. 14, s. • p. 37-43. ISSN 1574-180X.
 • Drobíková B., Jarolímková A., Souček M.: Data Literacy Among Charles University PhD Students: Are They Prepared for Their Research Careers? Communications in Computer and Information Science, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 169-177. ISSN 1865-0929.
 • Drobíková B., Římanová R., Souček J., Souček M.: Teoretická východiska informační vědy: Využití konceptuálního modelování v informační vědě. Praha, Karolinum, 2018. 136 s. • p. ISBN 978-80-246-3716-7.
 • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Výzkumná data na Univerzitě Karlově. In Inforum 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha, Albertina icome Praha, 2017 ISBN 0-000-00000-0.
 • Jarolímková A., Drobíková B., Souček M.: Attitudes of Charles University academic staff to data sharing. In Vyčítalová H.: Conference on grey literature and repositories: proceedings. Praha, National Library of Technology, 2017, s. • p. 57-66. ISBN 0-000-00000-0.
 • Drobíková B., Odehnalová M., Juranová E., Králová K., Svatoš L.: FRBR and the publication statement: the problem of identification of relationships and attributes of the entity Manifestation. ProInflow, 2016, č. • no. 8, s. • p. 1-9. ISSN 1804-2406.
 • Drobíková B., Fog H., Boulet V., Escolano E.: Guidelines for Authority Records and References: preparing for a revision. IFLA Metadata Newsletter, 2016, č. • no. 2, s. • p. 6-8. ISSN 2414-3243.
 • Drobíková B.: RDA a BIBFRAME : budoucí standardy bibliografické kontroly? In Juračková L., Mika J.: Knihovny současnosti 14. Ostrava, SDRUK, 2014, s. • p. 109-118. ISBN 978-80-86249-71-1.
 • Drobíková B.: Novinky ve vývoji katalogizačních standardů. IT lib, 2014, č. • no. 18, s. • p. 55-57. ISSN 1335-793X.
 • Dvořák J., Drobíková B., Bollini A.: Publication metadata in CERIF: Inspiration by FRBR. In Managing data intensive science – The role of Research Information Systems in realising the digital agenda. Neuveden, Elsevier BV, 2014, s. • p. 47-54. ISBN 0-000-00000-0.
 • Drobíková B.: Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu. Knihovna - knihovnická revue, 2013, č. • no. 24, s. • p. 72-83. ISSN 1801-3252.
 • Souček J., Souček M., Drobíková B.: Konceptuální model informace a FRBR. ProInflow, 2013, č. • no. 2013. ISSN 1804-2406.
 • Drobíková B.: Elektronické knihy a katalogy knihoven. In Sborník 2011. Praha, AiP, 2011, s. • p. 1-6. ISBN 0-000-00000-0.
 • Drobíková B.: Introduction to management for information specialists. Praha, ÚISK FF UK, 2010. 56 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Drobíková B.: Základy managementu pro informační pracovníky. Praha, ÚISK FF UK, 2010. 56 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Drobíková B.: Konceptuální modely v katalogizační teorii. Knihovna - knihovnická revue, 2010, č. • no. 21, s. • p. 5-20. ISSN 1801-3252.

Rozvrh

Vyučované předměty

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O ústavu > Vyučující > Barbora Drobíková