Hlavní řešitel: Bedřich Moldán, COŽP UK

Spoluřešitel ÚISK: Richard Papík

Spolupracovníci ÚISK: Petra Sluková, Zuzana Němcová, Lucie Vavříková, Martin Souček

Poskytovatel: MŽP

Rozpočet: 461 tis. Kč

Projekt byl tříletý, období řešení 2004-2006.

Jeho součástí byly tyto podprojekty:

  1. Realizace dotazníkových průzkumů informačních potřeb jednotlivých skupin uživatelů. Byly zpracovány dotazníky pro školy, firmy, knihovny a NGO formou standardních dotazníků a paralelně metodou webových  formulářů;
    • Kvalitativní průzkumy  – řízené rozhovory s náhodně vybranými zástupci cílových skupin (studenti, odborná veřejnost, zástupci subjektů z komerční sféry a odborných knihoven)
    • Kvantitativních průzkumy  mezi cílovými skupinami. Na každou cílovou skupinu, z níž byl proveden náhodný výběr, bylo cíleno několik rozesílek dotazníků. Následně byl proveden analogický průzkum pomocí strukturovaného online webového formuláře.
  2. Byla vypracována scientometrická analýza publikací MŽP/CENIA
  3. Byla provedena analýza webu MŽP ČR a jeho technický a uživatelský audit. Návazně byl zpracován rozbor webových přístupů webserverů MŽP;
  4. Byly zpravovány strukturované rozhovory se starosty menších obcí o jejich environmentálních informačních potřebách.

Pro ilustraci: projekt odevzdávaný za UISK (ve spolupráci s BEZK) má cca 600 stránek textu.