Hlavní výstup projektu, který zpřístupňuje digitalizované materiály z osobních knihoven výrazných osobností české kultury je přístupný na adrese: http://www.osobniknihovny.cz/

Součástí kulturního dědictví každého státu jsou také pozůstalostní sbírky osobností, které pro kulturu, vědu či další oblasti vývoje tohoto státu něco znamenaly. Tyto sbírky obsahují památky dokládající události a vývoj života a díla těchto osobností a proto by měly zůstat uchovány. Mezi tyto sbírky patří vedle osobních předmětů a literárních pozůstalostí také knihovní fondy, jejichž studiem je možno získat nové informace o životě a díle osobnosti, jejím citovém, intelektuálním a profesním zrání i vztah ke knize a literární produkci ve smyslu knižní kultury. Protože tyto fondy zůstávají skryty v depozitářích paměťových institucí, bylo cílem projektu na ně upozornit badatelskou i širokou veřejnost a dát jí možnost přístupu k alespoň několika z těchto sbírek.

 

Řešitelka:  Mgr. Blanka Vorlíčková

Doba trvání:  2007-2009

Poskytovatel:  MK ČR