K nosným úkolům projektu patří výzkum informačního chování pregraduálních a postgraduálních studentů a vědeckých pracovníků v humanitních vědách.  Základní výzkum se bude orientovat na způsob vyhledávání informací, využívání elektronických informačních zdrojů a v neposlední řade na percepci informací z textu jak na fyzickém (kniha, tištené periodikum), tak na digitálním nosiči (zejména vzdálené báze informací prístupné pomocí Internetu), následovat bude i jejich vzájemné porovnání.

Do výzkumného pole spadají též nové formy tvorby elektronických studijních materiálů jako základu pro e-learning a hledání nových forem informační přípravy uživatelů informačních zdrojů na všech stupních vysokoškolského studia a vědecké práce. Vedle výzkumu člověka a jeho vztahu k informačním technologiím se projekt zaměří též naanalýzy uživatelských rozhraní informačních technologií.

Součástí projektu je i pořádání semináře HCI (Human Computer Interaction), kdy se předmět zabývá základy interakce člověka s počítačem a je zaměřen na průnik HCI a informační vědy.

Osnova předmětu:

  • Teoretické základy HCI.
  •  Vývoj, situace a trendy v HCI.
  •  Technologické základy HCI
  • Druhy modelů tvorby uživatelského rozhraní
  •  Vizuální ergonomie
  •  HCI a kognitivní procesy
  •  Pohled na uživatele z hlediska návrhu, tvorby a aplikace uživatelského rozhraní
  •  Zkoumání a vyhodnocování užívání systému koncovým uživatelem

Program a studijní materiály k semináři můžete najít zde:

https://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2565