Období řešení: 2010 – 2012

Grantová agentura České republiky

Registrační číslo: 406/10/0591

Řešitelé:  Doc. PhDr. Petr Voit, CSc., PhDr. Kamil Boldan, PhDr. Bořek Neškudla

Nositel grantu: Ústav řeckých a latinských studií FF UK.

Výstup: monografie Čeští překladatelé, nakladatelé a tiskaři od počátků knihtisku do 1547