Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí (severinsko-kosořská dynastie 1488 až 1557)

Období řešení: 2009 – 2011

Zadavatel: Grantová agentura České republiky

Řešitelé: Doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Nositel grantu: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě

Registrační číslo: 405/09/1413

Výstup: monografie Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí severinsko-kosořská dynastie 1488 až 1557

Úvod > Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí (severinsko-kosořská dynastie 1488 až 1557)