Interní grant FF UK pro rok 2012

Řešitelé: Mgr. Lucie Vavříková, Mgr. Lenka Němečková

Cíl projektu:

Cílem projektu je bibliometrické zmapování informační a knihovní vědy v českém prostředí, čímž vznikne tematický obraz českého pojetí oboru informační a knihovní vědy.

Předpokládané výstupy projektu:

Výstupem projektu bude komplexní definice oboru informační a knihovní vědy a jejích podoblastí tak, aby mohla být aplikovatelná do infrastruktury vědeckých a výukových aktivit ÚISK. Sekundárním výstupem bude také výrazný rozvoj výzkumu v oblasti bibliometrie na ÚISK. Konkrétním výsledkem bude metoda pro bibliometrické mapování v českém prostředí, samotné sítě, tedy vizualizace map oboru; dále pak přispění k sérii publikací chystaných na ÚISK pod názvem Informační věda v 21. století.