Hlavní koordinátor: Pavel Krbec, ÚVT, rektorát UK

Řešitel ÚISK: Petra Myšková

Spolupracovníci ÚISK: Ivanka Pabiánová, Martin Souček

Poskytovatel: MŠMT  v rámci rozvojového projektu UK – Digitální univerzitní repozitář

Rozpočet: 285 tis. Kč

Projekt je tříletý, období řešení 2005-2007.

Dosažené výsledky v rámci UISK:

  • vytvoření obecných šablon pro psaní kvalifikačních prací,
  • průzkum metadatového schématu,
  • návrh manuálu
  • vypracování právní a systémové analýzy v souvislosti s problematikou autorských práv.

Konkrétním výstupem jsou návrhy šablon pro uvedené procesy. Byly vytvořeny obecné šablony v češtině a angličtině pro psaní kvalifikačních prací v textových editorech MS Word a TEX, které budou k dispozici fakultám jako pomůcka při tvorbě fakultních šablon.

Dále byla zpracována právní analýza k problematice autorských práv, která obsahuje doporučení pro správné a účelné nastavení procesního modelu tak, aby oprávněné zájmy ochrany autorských práv byl v souladu s cíly projektu digitální knihovny.