Studentky reprezentovaly ÚISK na odborné konferenci

V květnu 2022 se konal již desátý ročník Národního semináře informačního vzdělávání, který pořádá Masarykova univerzita. Součástí odborného programu byl i příspěvek studentek třetího ročníku bakalářského programu Barbory Šantorové, Nikoly Láskové a Anety Kiliánkové. Přednáška s názvem „Jak na odbornou práci“ prezentoval výstup z předmětu Informační a knihovnické služby. Tento povinný předmět se zaměřuje na realizaci konkrétního projektu v úzké spolupráci s některou odbornou oborou českou institucí.

Tento tříčlenný tým se podílel právě na projektu „Naučit se učit“ Městské knihovny v Praze, ve kterém studentky připravily řadu workshopů a podpůrné materiály pro studenty středních škol na Gymnáziu Botičská v Praze.  Jejich vystoupení bylo součásti sekce Design (online) vzdělávání v projektech studentů knihovnictví a informační vědy.  Blok představuje prostředí (online) vzdělávání, učení a gramotností mladých lidí v perspektivách, které ve svých projektech a odborných pracích otevírají studenti knihovnictví a informační vědy. Přednáška vzbudila velmi pozitivní ohlas, rozproudila diskusi a podnítila četné komentáře.

Projekt využíval prvky vrstevnického učení, protože studentky z vysoké školy se dovedly vcítit do situace a problémů středoškolských studentů a studentek a v komunikaci s nimi a ve vytvořených materiálech komunikovaly způsobem, který jim je blízky. Prohlédněte si celou prezentaci z konference: Jak na odbornou práci (1).

 

Úvod > Nástěnka > Studentky reprezentovaly ÚISK na odborné konferenci