Co jsou dějiny knihy? Dr. Šmejkalová se podílela na vzniku publikace

V lednu 2022 vyšla v nakladatelství Academia v rámci edice Knižní kultura rozsáhlá publikace Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury, která vznikala tři roky. Knihu redigovala vyučující našeho ústavu dr. Jiřina Šmejkalová společně s Lenkou Pořízkovou z Univerzity Palackého v Olomouci.

Recenze knihy na iLiteratura.cz

Doktorka Šmejkalová popisuje vznik knihy takto: „Prvotním záměrem byla skromnější publikace, která by sloužila studujícím bohemistiky na Palackého univerzitě jako uvedení do mezinárodních směrů v historiografii knižní kultury. Ovšem v průběhu příprav vznikla nejen myšlenka rozsáhlejší antologie, ale přímo ediční řady, jíž se – mimo jiné i díky podpoře odborníků z ÚČL AVČR a p. ředitele Padevěda – ujalo nakladatelství Academia. Úspěšné dokončení naší téměř tříleté práce s českými překlady textů analyzujících několik století vývoje tištěného textu a jeho recepce by bylo nemyslitelné bez přispění kolegů Voita a Marka,“ vzpomíná další kolegy z Ústavu informačních studií a knihovnictví.

Kniha uvedená názvem klasické stati předního představitele oboru Roberta Darntona přináší studie zaměřené na téma historiografie a dějiny knih a knižní kultury. Cílem svazku je zachytit proměny, jimiž zkoumání knižní kultury ve smyslu analýzy komplexních vztahů mezi společenskou existencí tištěného textu, jeho materiální podobou a významy, jichž je nositelem, prošlo zejména ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. Soustředí se na klíčové texty, které definovaly předměty a metody historiografie knihy. Obsahuje i studie badatelů a badatelek, rozpracovávajících jednotlivé aspekty Darntonova modelu knižního komunikačního okruhu, jenž spojuje autory prostřednictvím sítí nakladatelů, knihařů, tiskařů, knihkupců, distributorů a knihovníků se čtenáři.

Ukázka z knihy v .pdf

Kniha je dostání v nakladatelství Academia

 

Úvod > Nástěnka > Co jsou dějiny knihy? Dr. Šmejkalová se podílela na vzniku publikace