ÚISK se zapojuje do mezinarodního výzkumu

Dr. Jiřina Šmejkalová, jedna z vyučujících a vědeckých pracovnic, je členkou řešitelského týmu, který získal v prosinci 2021 financování GAČR (2022–2024) pro projekt Posilování „okraje” v historiografii čtení. Perspektiva českých zemí, 1750–2021.

V řešitelském týmu je kromě ní Michael Wögerbauer z ÚČL AVČR a Claire Madl z CERFES. Cílem projektu je zkoumat modely čtení a zacházení s texty obecně na pozadí reflexe středoevropských specifik.

Zevrubná interpretace opomíjených středoevropských pramenů umožní kriticky posoudit stávající přístupy dějin a sociologie čtení, které vycházejí převážně ze „západního“ kulturního kontextu. Ambicí projektu je také představit mezinárodnímu publiku dosavadní české, slovenské, maďarské a polské bádání o dějinách čtení, kriticky na něj navázat a současně etablovat obor dějin čtení v české literární vědě a historiografii.

Z projektu nebude těžit jen odborná veřejnost, ale i naši studenti, protože dr. Šmejkalová připravuje nový předmět věnovaný historiografii čtení a recepce. Předmět bude vyučován v akademickém roce 2023/2024.

Detailní popis grantového projektu najdete zde: https://data.ucl.cas.cz/index.php/s/Ym9WD5Qd2jEbWps

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Úvod > Nástěnka > ÚISK se zapojuje do mezinarodního výzkumu