Nabídka stáže v Národní technické knihovně (NTK)

Na míru připravený program stáží v NTK nabízí unikátní možnost získat praktické zkušenosti a náhled do činností a procesů akademické knihovny při spolupráci s mezinárodním, multidisciplinárním týmem odpovědným za poskytování a rozvíjení služeb NTK.

Svou přihlášku pošlete na adresu vladimir.blazek@techlib.cz do 31. 1. 2022.
Přihláška musí obsahovat:

  • životopis
  • motivační dopis vysvětlující, proč se chcete stáže zúčastnit a jak můžete přispět ke zlepšování služeb NTK

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor. Rozhodnutí o přijetí na stáž bude zveřejněno do 18. 2. 2022.

Po rozhodnutí o ne/přijetí si zapište příslušné předměty v SIS během zápisu pro LS (4. 2. 2022 od 14:00 do 4. 3. 2022 do 18:00). Pro realizaci praxi si vyžádejte vzor “Rozhodnutí o přidělení studenta na praxi”.

Náplň stáže

Cílem stáží je umožnit studentům aplikovat teoretické znalosti v praxi a zapojit je do činností Odboru pro uživatelskou podporu NTK. Stážisté budou mít možnost (pod vedením mentorů z NTK) realizovat samostatný projekt. Zapojí se do interních vzdělávacích aktivit a na individuálních schůzkách s pracovníky NTK získají dobrou představu o jejich každodenní pracovní náplní.

Náš tým se v současné době zaměřuje především na přípravu nového modelu služeb po přestavbě veřejných prostor NTK, na rozvoj služeb pro pedagogy a mentory a na zlepšování dostupnosti a přívětivosti online služeb a materiálů.

Okruhy projektů řešených v rámci stáže:

  • Tvorba instruktážních videí a dalších multimediálních materiálů pro uživatele NTK
  • Příprava podkladů pro webináře a instruktážních materiály pro zimní semestr 2022/2023
  • Realizace etnografického průzkumu přímo v knihovně
  • Zpracování materiálů ohledně zabezpečení dat a soukromí na internetu

Stáž může být přizpůsobena možnostem, schopnostem a zájmům konkrétního stážisty.

Organizace stáže

Třítýdenní stáž od 11. 7. – 29. 7.
○    120 hodin
○    ohodnocené 4 kredity
○    předmět AIS100129

Šestitýdenní stáž od 11. 7. – 19. 8. (240 hodin)
○    ohodnocená 8 kredity (4 kreditů za dlouhodobou stáž + 4 kredity za povinnou)
○    předměty AISV5954 + povinná AIS100129
○    V případě, že již máte splněnou povinnou praxi, získáte 4 kredity

Standardní pracovní doba je pondělí-pátek od 9:00 – 17:00 s možností domluvit si flexibilní pracovní dobu a po zácviku částečně pracovat z domova.

O Národní technické knihovně

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

V moderní ekologické budově v dejvickém kampusu poskytuje především studentům okolních vysokých škol ideální prostředí pro studium. Uživatelům jsou dispozici pohodlné studijní a relaxační prostory včetně Noční studovny, a dále asistované informační služby a 600 tisíc knižních titulů v tištěné podobě.

Vzdáleně poskytuje NTK přístup k více jak 70 000 e-knih a 50 000 titulů e-časopisů převážně z technických a přírodovědných oborů. Pracovníci NTK nabízejí laskavé, nestranné průvodcovství v široké kolekci těchto zdrojů i asistenci při používání otevřených informačních zdrojů  a nástrojů. Podpora je k dispozici přímo v budově NTK i online prostřednictvím bezplatných konzultací, workshopů a otevřených vzdělávacích materiálů.

Na národní úrovni knihovna provozuje, mimo jiné, Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib), Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) a národní středisko pro přidělování mezinárodního standardního čísla seriálových publikací (ISSN). NTK je servisní centrum národní platformy pro sdílení knihovních fondů – ZÍSKEJ.

Úvod > Nástěnka > Nabídka stáže v Národní technické knihovně (NTK)