Ústřední knihovna Univerzity Karlovy – Metodik správy výzkumných dat

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy hledá do Centra pro podporu open science na UK pracovníka/pracovnici na pozici Metodik správy výzkumných dat.

Dotazy k této pracovní pozici a přihlášky k výběrovému řízení zasílejte na adresu barbora.hlinkova@ruk.cuni.cz

Součástí přihlášky musí být vždy profesní životopis a krátký motivační e-mail se zdůvodněním zájmu o tuto pracovní pozici.

První kolo proběhne na základě vyhodnocení přihlášek k výběrovému řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni do dalšího kola, v rámci kterého proběhne ověření požadovaných kompetencí.

Informace o nabízené pozici

Náplň práce

·         Aktivně a empaticky zjišťuje potřeby výzkumníků Univerzity Karlovy a hledá cesty, jak je saturovat

·         Sleduje vývoj správy výzkumných dat na UK a připravuje podklady a analýzy pro vedení UK/fakult

·         Sleduje trendy a aktuální vývoj v oblasti open science a výzkumných dat na mezinárodní a národní úrovni

·         Aktivně se podílí na vytváření/rozšiřování institucionálních otevřených politik a na jejich zavádění do praxe na UK a na harmonizaci institucionálních procesů

·         Spolupracuje s dalšími vysokými školami při řešení problematiky open science na národní i mezinárodní úrovni

·         Vytváří a distribuuje metodické materiály, spolupracuje na opatřeních a směrnicích Univerzity Karlovy

·         Podporuje výzkumné pracovníky při správě výzkumných dat (např. příprava data management plánu) se zaměřením zejména na přírodovědné a lékařské obory

·         Aktivně se zapojí do pracovních skupin v rámci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud)

Požadavky

·         Požadované vzdělání: min. bakalářského stupně

·         Počítačová gramotnost (min. solidní znalost Microsoft Excel, PowerPoint a Word)

·         Prezentační, komunikační, didaktické dovednosti

·         Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (min B1 dle SERR)

·         Zájem o problematiku open science a práci v Centru na podporu Open Science

·         Zájem o aktivní mezinárodní spolupráci

·         Zájem o to být v podpůrném týmu výzkumu na Univerzitě Karlově

·         Ochotu se dále vzdělávat a učit nejen sebe, ale i své okolí

Výhodou

·         Zahraniční zkušenosti, např. alespoň krátký studijní pobyt

·         Zkušenosti práce s výzkumnými daty (např. při psaní vlastní diplomové práce)

·         Základní orientace v problematice správy výzkumných dat

·         Základní orientace v tématech open science

·         Základní orientace v univerzitním prostředí

·         Medicínské či přírodovědné vzdělání

·         Knihovnické nebo informatické vzdělání

Nabízíme

·         Pracovní smlouvu na plný úvazek

·         Možnost velkého osobního rozvoje v dané oblasti

·         Nástup od 1. 1. 2022

·         Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova

·         Stravenky a další zaměstnanecké benefity, pracovní notebook

·         Možnost práce v mladém kolektivu v prostředí významné vzdělávací a vědecké instituce

·         Plat podle mzdového předpisu Univerzity Karlovy – pl. třída 6

·         Účast na národních i mezinárodních akcích open science

K problematice výzkumných dat lze získat další informace na stránkách Centra na podporu open science.​

Úvod > Pracovní příležitosti > Ústřední knihovna Univerzity Karlovy – Metodik správy výzkumných dat