Program seznamovacího kurzu 1. – 2. 10. 2021 (nMgr.)

10:00 – 11:30 Příjezd, ubytování
11:30 – 12:30 Uvítání, studijní záležitosti (A. Jarolímková, K. Foglarová)
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:30 Výjezdy do zahraničí (H. Lipková)
14:30 – 16:00 IMKK – volno, možnost individuálních konzultací

SNM – zadáno pro SNM (J. Šlerka et al.)

16:00 – 16:30 Přestávka, občerstvení
16:30 – 18:00 Začínáme s diplomkou (M. Slussareff, N. Wančová)
18:00 – 19:00 Večeře
19:00 – Večerní program (studenti ÚISK)
7:30 – 9:00 Snídaně, odjezd
Úvod > Nástěnka > Program seznamovacího kurzu 1. – 2. 10. 2021 (nMgr.)