Organizace odevzdávání závěrečných prací a předběžný termín Státních závěrečných (magisterských) zkoušek ÚISK a SNM

Předběžný termín Státních závěrečných (magisterských) zkoušek je pro ÚISK 6. a 7. září a pro SNM 6. až 10. září 2021.

Závěrečné práce se odevzdávají pouze elektronicky vložením do SIS, a to do 28. 7. 2021.
Prosíme studenty bakalářského a magisterského studijního programu INSK a IMKK, aby k obhajobám přinesli vytištěnou práci (stačí v kroužkové vazbě) a předložili ji komisi k nahlédnutí. Pro studenty SNM tato povinnost neplatí.

Upozorňujeme diplomanty oboru INSK a IMKK, že součástí obhajoby je i prezentace jejich diplomové práce. Prezentaci v libovolném formátu je zapotřebí zaslat mailem nejpozději týden před termínem obhajoby na adresu klara.foglarova@ff.cuni.cz .

Úvod > Nástěnka > Organizace odevzdávání závěrečných prací a předběžný termín Státních závěrečných (magisterských) zkoušek ÚISK a SNM