Organizace odevzdávání závěrečných prací a předběžný termín Státních závěrečných (bakalářských) zkoušek ÚISK 3., 6. a 7. září 2021

Předběžný termín Státních závěrečných (bakalářských) zkoušek ÚISK je 3., 6. a 7. září 2021.

Závěrečné práce se odevzdávají pouze elektronicky vložením do SIS, a to do 28. 7. 2021.
Prosíme studenty, aby k obhajobám přinesli vytištěnou práci (stačí v kroužkové vazbě) a předložili ji komisi k nahlédnutí.

Úvod > Nástěnka > Organizace odevzdávání závěrečných prací a předběžný termín Státních závěrečných (bakalářských) zkoušek ÚISK 3., 6. a 7. září 2021