Předběžný harmonogram Státních závěrečných (magisterských) zkoušek ÚISK a SNM 27., 28. a 29. ledna 2021

Předběžný harmonogram Státních závěrečných (magisterských) zkoušek ÚISK a SNM 27., 28. a 29. ledna 2021

Připomínáme diplomantům oboru INSK, že součástí obhajoby je i prezentace jejich diplomové práce.  Prezentaci v libovolném formátu je zapotřebí zaslat mailem nejpozději týden před termínem obhajoby na adresu klara.foglarova@ff.cuni.cz .

Dále upozorňujeme na to, že z důvodu opatření v rámci PES, budou v tomto termínu probíhat státní zkoušky v učebnách na hlavní budově FF UK. Děkujeme za pochopení.

Úvod > Nástěnka > Předběžný harmonogram Státních závěrečných (magisterských) zkoušek ÚISK a SNM 27., 28. a 29. ledna 2021