Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k zimnímu termínu SZK (leden 2021)

Pokud by došlo ke změně podmínek pro odevzdání tištěných prací v souvislosti s hygienickými opatřeními, budeme studenty informovat e-mailem a prostřednictvím webu ÚISK. Děkujeme za pochopení.

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

Nejzazší termín pro osobní odevzdání tištěných verzí bakalářských a diplomových prací k zimnímu termínu SZK (leden 2021) na sekretariátu ÚISK byl stanoven na pátek 18.12. 2020. Jeden výtisk v kroužkové vazbě můžete po předchozí domluvě odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK, nebo spolu s tel. kontaktem zaslat poštou na adresu Filozofická fakulta UK, ÚISK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Rozhodující je datum převzetí práce podatelnou nikoli datum odeslání.

Úvod > Nástěnka > Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k zimnímu termínu SZK (leden 2021)