Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k zimnímu termínu SZK (leden 2021)

Pro zimní termín Státních závěrečných zkoušek byla z rozhodnutí vedení fakulty odvolána povinnost odevzdávat tištěné verze závěrečných prací.  Nejzazší termín pro odevzdání jejich elektronických verzí je stále platný a byl stanoven na pátek 18.12. 2020.

Pokud by došlo k dalším změnám podmínek pro organizaci SZK v souvislosti s hygienickými opatřeními, budeme studenty informovat e-mailem a prostřednictvím webu ÚISK. Děkujeme za pochopení.

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

 

Úvod > Nástěnka > Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k zimnímu termínu SZK (leden 2021)