Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k podzimnímu termínu SZK (září 2020)

Pokud by došlo ke změně podmínek pro odevzdání tištěných prací v souvislosti s hygienickými opatřeními, budeme studenty informovat e-mailem a prostřednictvím webu ÚISK. Děkujeme za pochopení.

Nesplnění studijních povinností do termínu kontroly jejich splnění není důvodem k omluvení ze státní zkoušky. V takovém případě je termín započítán jako neúspěšný.

Termín pro osobní odevzdání tištěných verzí bakalářských a diplomových prací k podzimnímu termínu SZK (září 2020) na sekretariátu ÚISK byl stanoven pouze na středu 29. 7. 2020 – diplomové práce a bakalářské práce: Práce je možné odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK v čase 10:00 – 15:00, nebo spolu s tel. kontaktem zaslat poštou na adresu Filozofická fakulta UK, ÚISK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Rozhodující je datum převzetí práce podatelnou nikoli datum odeslání.

Úvod > Nástěnka > Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k podzimnímu termínu SZK (září 2020)