Městská knihovna Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovní pozice samostatný knihovník metodik

Městská knihovna Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovní pozice samostatný knihovník metodik

JSME: stabilní organizace s dlouhodobou tradicí; moderní, rychle se rozvíjející se knihovna s potenciálem růstu; kompaktní a přátelský kolektiv

HLEDÁME: aktivního, všestranného kolegu do oddělení regionálních služeb knihovnám (metodika), který se bude starat o obecní knihovny našeho regionu. Metodik je odborná pracovní pozice, z níž Městská knihovna Kutná Hora zprostředkovává obecním knihovnám soubor podpůrných služeb pro jejich rozvoj – poradenskou, konzultační, plánovací a rozborovou činnost, tvorbu výměnných knihovních fondů, jejich cirkulaci a distribuci, vzdělávání knihovníků, semináře, porady. Práce vyžaduje samostatnost, komunikativnost i organizační schopnosti a nabízí nejednotvárnou, časově flexibilní práci s prostorem pro seberealizaci.

 • Z pracovní náplně:
  – Metodická, konzultační a poradenská činnost v souladu s Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje, např.
  o Pomoc při zpracování koncepcí, hodnocení a plánů pro rozvoj obsluhovaných knihoven
  o Sledování a hodnocení informačních potřeb uživatelů obecních knihoven ve vazbě na profilaci a aktualizaci knihovních fondů obcí
  – Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  – Organizace a koordinace vzdělávání profesionálních a neprofesionálních knihovníků svěřeného regionu
  – Osobní, písemná a telefonická komunikace se zástupci obecních knihoven včetně komunikace se zástupci samospráv
  – Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondu obecních knihoven

 

 • POŽADUJEME :
  – VOŠ nebo VŠ v oboru informační služby, knihovnictví, případně bakalářský studijní program ve skupině oborů humanitní studia, mediální a komunikační studia, sociální vědy
  o Praxe v knihovnách (i formou studentské) výhodou
  – Komunikační schopnosti na vysoké úrovni
  – Orientaci na knižním trhu
  – Výbornou znalost práce na počítači
  – Výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem
  – Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
  – Ochotu a schopnost dalšího oborového vzdělávání
  – Časovou i osobní flexibilitu
  – Schopnost pracovat v týmu
  – Dobrý zdravotní stav a morální a trestní bezúhonnost

 

 • NABÍZÍME:
  – Smysluplnou, rozmanitou práci v příjemném prostředí kutnohorské knihovny
  – Pracovní poměr na dobu určitou (nástup možný od 1.6.2019, první smlouva do 30.6.2020 ) s možností prodloužení na dobu neurčitou
  – Platové zařazení dle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platové třídě 10 (základní tarif dle odpracované praxe od 19 110,- Kč do 28 750,- Kč) , po zapracování možnost nenárokových složek platu
  – Pružnou pracovní dobu při úvazku 40 hodin týdně
  – Prostor pro seberealizaci, vstřícný tým spolupracovníků
  – Možnost vzdělávání se v souladu s potřebami knihovny
  – Zaměstnanecké a sociální výhody (pět týdnů dovolené, stravenky, indispoziční volna, podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit a další)

Přihlášení do výběrového řízení

Lhůta doručení přihlášek emailem, poštou nebo osobně v podatelně Městské knihovny Kutná Hora do 15. května 2019. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
1. Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování, email, č. telefonu, datum a podpis uchazeče
2. Strukturovaný životopis s fotografií a údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace)
3. Motivační dopis
4. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (vybraný uchazeč doloží při přijetí výpisem z rejstříku trestů)

Přihlášky s požadovanými doklady doručte buď emailem, poštou nebo osobně na:
– email: sefova@knihovna-kh.cz , do předmětu napište „Výběrové řízení – metodik“
– adresu Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora, na obálku napište „Výběrové řízení – metodik“

Upozornění:
– Přihlášky se přijímají výhradně se všemi požadovanými náležitostmi. Přihlášky, které nebudou obsahovat všechny požadované přílohy, budou z výběrového řízení vyřazeny.
– Výběrová komise vybere a doporučí kandidáta/ku, který bude následně pozván k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno emailem do 20.května 2019.
– Městská knihovna Kutná Hora si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

Kontaktní osoba : Mgr. Gabriela Jarkulišová, tel. 737 243 826, email sefova@knihovna-kh.cz

Úvod > Pracovní příležitosti > Městská knihovna Kutná Hora vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019 na obsazení pracovní pozice samostatný knihovník metodik