Studijní koučování na ÚISK

Studijní koučování na Ústavu informačních studií a knihovnictví je určeno studujícím ve všech stupních studia (bakalářské, navazující magisterské a doktorské) i formách (prezenční a kombinovaná). Můžete se na nás obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, sladění pracovních a studijních povinností či mezilidských vztahů. Odborník se vám bude snažit pomoci a podpořit vás v nalezení řešení. Konzultace probíhají individuálně a veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

Jak se přihlásit?

Konzultace probíhají obvykle ve čtvrtek v místnosti č. 2010.
Konzultaci si domluvte prosím předem e-mailem, telefonicky či osobně.

Mgr. Jakub Fiala
e: jakub.fiala@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 910
místnost č. 2010, 1. patro

Informace k tomu, jak koučování probíhá a co můžete očekávat?

Úvod > Nástěnka > Studijní koučování na ÚISK