Městská knihovna Náchod vypisuje výběrové řízení na místo: knihovník metodik / knihovnice metodička.

Městská knihovna Náchod vypisuje výběrové řízení na místo knihovník metodik / knihovnice metodička.

Městská knihovna Náchod o.p.s.
Kamenice 105, 547 01 Náchod
Tel.: 491 423 338
E-mail: knihovna@mknachod.cz

Požadujeme:

 • minimálně SŠ zakončená maturitou anebo VŠ, studium zaměřeno na knihovnictví ANEBO minimálně 5 let praxe v knihovnictví
 • práce s PC – pokročilá znalost, práce s MS Word a MS Excel
 • orientace v prostředí internetu – práce s informacemi, vyhledávání informací
  v různých databázích
 • řidičský průkaz sk. B
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost práce s lidmi
 • aktivní a tvůrčí přístup k práci
 • ochotu vzdělávat se
 • samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita
 • znalost knihovního systému Verbis vítána.

Pracovní náplň metodika:

 • Napomáhá knihovnám ke zkvalitnění práce
 • Přispívá ke vzájemné odborné a organizační návaznosti v činnosti knihoven jednotné soustavy a k její koordinaci v soustavě knihoven, sítích knihoven a regionech.
 • Zvyšuje odbornou úroveň práce knihoven řešením problémů a aktuálních výzev knihovnické praxe.
 • Napomáhá rozvoji spolupráce, koordinace a dělby práce jednotné soustavy knihoven.
 • Shromažďuje a uchová dokumentaci o vývoji jednotné soustavy knihoven a jednotlivých sítí knihoven a poskytuje na jejím základě odborné informace pro pracovníky knihoven.
 • Poskytuje metodickou pomoc – instruktáže, konzultace – ve všech odborných otázkách knihovnické práce (zpracování fondů, organizace práce v knihovně, služby čtenářům, propagace).
 • Podněcuje, organizuje, řídí a kontroluje praktickou i teoretickou činnost knihoven.
 • Na základě analýz statistických výsledků knihovnické činnosti a znalosti standardů a doporučení pomáhá knihovnám k optimalizaci služeb a výkonů.
 • Zajišťuje doplňování fondu pomocí výměnných souborů knih.
 • Zajišťuje revize fondů především obecních knihoven.
 • Poskytuje odbornou pomoc knihovnám ostatních sítí.
 • Vzdělává a zajišťuje vzdělávání knihovníků.
 • Zavádí automatizované knihovní systémy do obecních knihoven, zajišťuje správné nastavení a chod.
 • Pomáhá se zakládáním a správou webových stránek knihoven.
 • V komunikaci se zřizovateli neprofesionálních knihoven zajišťuje zlepšení pracovních podmínek knihoven, poskytuje poradenskou a konzultační činnost při rekonstrukci a výstavbě knihoven

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příl. č. 1 v platném znění (9. platová třída s možností postupu),
 • 5 týdnů dovolené
 • příplatek na stravování
 • zajímavou kreativní práci v příjemném kolektivu
 • možnost seberealizace.

Místo výkonu práce: okres Náchod
Termín nástupu: 3. 6. 2019

Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění.

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z Rejstříku trestů.

Přihlášku je možno podat do 24. 3. 2019 e-mailem a zároveň poštou nebo osobně do rukou
ředitelky. E-mail: votavova@mknachod.cz (do předmětu zprávy uvést: Výběrové řízení –
metodik), adresa knihovny: Městská knihovna Náchod, o.p.s., Kamenice 105, 54701 Náchod
(obálku označte: Výběrové řízení – metodik).

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v termínu 25. – 27. 3. 2019.

Případné bližší informace lze získat u ředitelky knihovny.

Úvod > Pracovní příležitosti > Městská knihovna Náchod vypisuje výběrové řízení na místo: knihovník metodik / knihovnice metodička.