Věřím, že české knihovny se budou dále rozvíjet, říká čerstvá držitelka ceny MARK Kateřina Nekolová

Začátkem letošního října získala Kateřina Nekolová, M.A. ocenění MARK 2018 pro mladé studenty a knihovníky za mimořádný přínos našemu oboru v oblasti interkulturního knihovnictví. Kateřina působí v Oddělení vzdělávaní Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a sedmým rokem pracuje na našem ústavu v rámci doktorského studia na disertační práci s názvem Služby veřejných knihoven pro jazykové a kulturní menšiny.

„Nemyslím, že sledování zahraničních trendů by bylo to, co by nás spasilo. Nejprve bychom se měli postarat o solidní základ. Hustá síť českých knihoven je oceňována i na mezinárodní úrovni, o Masaryka se však nemůžeme opírat navždy. Bezproblémové fungování a silná pozice zastřešujících institucí, kompetentní lidé se zájmem o věc ve vedoucích funkcích, mezigenerační výměna zkušeností, společenské i formální uznání odbornosti naší profese, menší závislost na lokální politické reprezentaci – to jsou podle mého názoru výzvy, kterým se musíme postavit, abychom si zajistili stabilitu a silné postavení pro další rozvoj. Naopak v jiných případech přichází iniciativa zdola a jsou to jednotlivci, kdo se nadchne pro nějaké téma nebo svou každodenní činností výrazně přispějí k naplňování funkcí knihovny a dobrému působení na život v lokalitě. Věřím, že české knihovny se budou dále rozvíjet.“

Co pro Kateřinu ocenění znamená, jakým výzvám budou knihovny podle jejího názoru čelit a které projekty ji inspirují? Přečtěte si celý rozhovor s Kateřinou Nekolovou v časopise Inflow.cz http://www.inflow.cz/husta-sit-ceskych-knihoven.

Zdroj obrázku: Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Úvod > Nástěnka > Věřím, že české knihovny se budou dále rozvíjet, říká čerstvá držitelka ceny MARK Kateřina Nekolová