Novinky v administraci doktorského studia na Oddělení vědy FF UK

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

připomínáme, že nastal čas pro vypracování vašeho ročního hodnocení plnění individuálního studijního plánu, které je možné vyplnit a následně zaslat svému školiteli až do konce měsíce září. Nezapomeňte prosím zhodnotit své studijní výsledky za uplynulý akademický rok a řádně vyplnit hodnocení v SIS. Pokud si nevíte rady, můžete využít manuál pro doktorandy, školitele a oborovou radu.
Dále chceme upozornit na několik novinek, které od zimního semestru začnou platit v rámci administrace studia na Oddělení vědy FF UK.

Novinky v administraci doktorského studia na Oddělení vědy FF UK

Studenti doktorského studia budou od 1. 10. 2018 nově přiřazováni k referentkám dle studijního programu a obhajoby disertačních prací budou od roku 2019 v gesci jednotlivých referentek příslušných studijních programů. Studenti byli ke svým referentkám doposud přiřazováni podle abecedního pořádku, což se od nového akademického roku změní a hlavním kritériem pro rozdělení studentů bude právě studijní program. Tato změna již byla zohledněna při administraci zápisu do prvních ročníků doktorského studia.

Studenty ostatních studijních programů, mezi které patří také Informační věda, bude mít na starost paní Martina Baslová (martina.baslova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 320).

Jak budou změny probíhat

Změny budou probíhat v několika fázích. V zimním semestru 2018/2019 budou všechny tři referentky dle studijních obor zajišťovat administraci doktorandů od zápisu do studia po odevzdání disertační práce (pro náš obor tedy paní Baslová).

Obhajoby disertačních prací v roce 2018 dořeší Veronika Hýlová (veronika.hylova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 319) a Vojtěch Šarše (vojtech.sarse@ff.cuni.cz, tel. 221 619 305).

Od následujícího kalendářního roku pak budou obhajoby disertačních prací v gesci jednotlivých referentek příslušných studijních programů. Každá z referentek tak bude mít na starosti studenty od zápisu do studia až k obhajobě. Ostatní agenda zůstává zatím beze změny.

Společně s Oddělením vědy pevně věříme, že inovace administračního procesu budou sloužit ku prospěchu studentů i akademiků.

 

Úvod > Nástěnka > Novinky v administraci doktorského studia na Oddělení vědy FF UK