Připomínáme zápis do akademického roku 2018/2019

Nový akademický rok oficiálně začíná až 1. 10. 2018, už teď je ale jasné, že bez zápisu se neobejdete. Do vyšších ročníků studia se studenti zapisují elektronicky poté, co dosáhnou kreditové hranice umožňující postup do dalšího ročníku – soupis minimálních kreditových hranic je v článku č. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK. Názorný návod pro provedení zápisu najdete v manuálu na manualy.ff.cuni.czZápis do dalšího ročníku, respektive elektronické podání žádosti o postup do dalšího ročníku je nutné provést do 14. září 2018. Pokud chcete, aby vám byly započítány kredity i za uznané předměty, musíte žádost o uznání předmětů odevzdat nejpozději 31. srpna 2018.

Studenti, kteří měli studium přerušeno, se před koncem přerušení dostaví k  opětovnému zápisu do studia ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Studenti, kteří mají přidělený individuální studijní plán, se nejpozději do 14. září 2018 dostaví k zápisu do dalšího ročníku ke své studijní referentce v úředních hodinách.

Zápis do 1. ročníku studia

Zápisy do 1. ročníku studia probíhají od 3. do 19. září 2018, náhradní termín se bude konat 27. 9. 2018. Vizte harmonogram zápisů do prvních ročníků na webu FF UK. Na této stránce také naleznete informace o tom, které dokumenty bude nutné u zápisu předložit.

Aktivovat účet v počítačové síti a přihlásit se do Studijního informačního systému je možné až po řádném zápisu do studia. Přečtěte si podrobnější informace o nastavení přístupových údajů a počítačové síti FF UK.

Úvod > Nástěnka > Připomínáme zápis do akademického roku 2018/2019