Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení

Až do 19. srpna mohou uchazeči podávat přihlášky ke studiu ve 20 bakalářských a 42 navazujících magisterských oborech. Ústav informačních studií a knihovnictví pořádá dodatečné přijímací zkoušky k navazujícímu magisterskému studiu oboru Informační studia a knihovnictví (prezenční forma studia). Samotné přijímací zkoušky budou probíhat od 3. do 27. září 2018.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 19. 8. 2018.

 

Podrobnější informace

Informace pro uchazeče – kompletní informace k přijímacímu řízení

Informace o dodatečném přijímacím řízení pro navazující magisterské obory 2018/2019

Úvod > Nástěnka > Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení