Odevzdávání kvalifikačních prací k zářijovým termínům – provoz sekretariátu ÚISK v červenci 2018

Vážení studenti,

termín pro odevzdání vašich kvalifikačních prací je stanoven na 31.7.. Do tohoto data je tedy nezbytné odevzdat práci v elektronické podobě do SIS a zároveň doručit tištěnou verzi na sekretariát ÚISK.

Sekretariát bude mít za tímto účelem otevřeno v pondělí 30. 7. od 11:00 – 16:00 hodin a v úterý 31. 7. v čase od 9:30 – 15:00 hodin.

Dále pak máte možnost zaslat vaši závěrečnou práci poštou na adresu ÚISK, FF UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, případně ji kdykoliv nechat v poštovní schránce ÚISK v Jinonicích za vrátnicí. V obou případech prosím přiložte k práci lísteček s Vaším jménem a telefonem.

V termínu od 9. – 17. 7. bude sekretariát z důvodu dovolených úplně uzavřen. Následně Vám budu k dispozici po domluvě e-mailem.

Přeji Vám pěkné prázdniny.

Úvod > Nástěnka > Odevzdávání kvalifikačních prací k zářijovým termínům – provoz sekretariátu ÚISK v červenci 2018