Odevzdání závěrečných prací v tištěné formě k červnovým termínům státních zkoušek

Kvalifikační práci v tištěné podobě je možné odevzdat na sekretariátu ústavu nejpozději ve středu 9.5. mezi 10h – 15h, popřípadě je možné zanechat ji kdykoliv v průběhu dne (9.5.2018) v poštovní schránce ÚISK v chodbičce u recepce.

Úvod > Nástěnka > Odevzdání závěrečných prací v tištěné formě k červnovým termínům státních zkoušek