Termíny konání přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví

Přijímací zkoušky na bakalářské studium

Přijímací zkoušky na bakalářské studium INSK se konají ve dnech 4.-8. 6. od 9:00 v Jinonicích, v místnosti 2014. Zapisovat do pořadníku se můžete už od 8:30. Pokud se nemůžete dostavit v den, na který jste pozváni, lze po domluvě přijít v kterýkoliv jiný den přijímacích zkoušek. V případě potřeby kontaktujte Mgr. Adélu Jarolímkovou, Ph.D. (adela.jarolimkova@ff.cuni.cz).

Informace o přijímacím řízení včetně doporučené literatury najdete zde.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium INSK se konají ve dnech 11. a 12.6. od 9:00 v Jinonicích, v místnosti 2014. Zapisovat do pořadníku se můžete od 8:30.

Informace o přijímacím řízení včetně doporučené literatury najdete zde.

Termíny pro prezenční i kombinované studium jsou shodné, klíčový je pouze stupeň studia.

 

Informace k přijímacímu řízení na studijní obor Studia nových médií

Všechny potřebné informace najdete na webu http://novamedia.ff.cuni.cz a http://snmprijimacky.cz/.

Úvod > Nástěnka > Termíny konání přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví