Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví

Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví

Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

 

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červen 2018 nebo dle dohody.

 

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v provádění specializovaných rešerší k předmětům práv průmyslového vlastnictví v relevantních informačních zdrojích, v zajišťování informačních služeb pro veřejnost, v podpoře uživatelů při práci s rešeršními systémy průmyslověprávních informací, v podílení se na akcích ke zvyšování průmyslověprávního povědomí laické i odborné veřejnosti, v zajišťování kooperačních programů se  zahraničními organizacemi na ochranu průmyslového vlastnictví (EUIPO, EPO, WIPO atd.).

 

Podrobné informace o nabídce služebního místa, o předpokladech, požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách:

www.upv.cz/cs/upv/zamestnani/volna-sluzebni_pracovni-mista.html.

 

V případě Vašeho zájmu je nutné žádost, včetně požadovaných příloh podle zákona č. 234/2014 Sb., podat předepsaným způsobem, tj. osobně, poštou, datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, ve lhůtě do 23. dubna 2018.

 

— Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.odbor patentových informací/ Patent Information Dpt.vedoucí oddělení rešerší / Head of Searches Úřad průmyslového vlastnictví ČR / Industrial Property Office of the Czech RepublicAntonína Čermáka 2a160 68  Praha 6 +420 220 383 430web http://www.upv.cz

Úvod > Pracovní příležitosti > Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rešerší v Úřadu průmyslového vlastnictví