Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor knihovna

Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou po dobu čerpání řádné rodičovské a mateřské dovolené Platové zařazení: platová třída 8, dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění změny č. 316/2016 Sb., platné od 1. 11. 2016, a nařízení vlády č. 222/ 2010 Sb., katalog prací

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2018

Pracovní náplň:

  • zajišťování výpůjčního procesu v oddělení pro děti • ukládání knih v knihovním systému Clavius • práce s knihovním fondem (řazení, signování) • příprava a realizace kulturně – vzdělávacích programů pro děti a mládež •spolupráce na přípravě a realizaci kulturních akcí pro veřejnost • podílení se na sobotním provozu knihovny • bibliograficko – informační služby

Požadavky:

  • minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou, odborné středoškolské vzdělání knihovnického směru výhodou · dobré vyjadřovací schopnosti, výborná znalost českého jazyka · samostatnost, zodpovědnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat · časová flexibilita · aktivní čtenářství, orientace v literatuře pro děti a mládež · znalost práce s PC – Word, Excel, internet · zájem o práci s dětmi · řidičský průkaz sk. B

Obsah přihlášky:

  • jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis · strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností · doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie) · výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Místo a způsob podání přihlášky:

poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na téže adrese v podatelně do 11. 4. 2018 do 17 hodin, obálku

označte: výběrové řízení knihovna- neotvírat.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Mgr. Markéta Machová, tajemnice MěÚ, tel. 491 401 157, 736 629 649

Úvod > Pracovní příležitosti > Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice