Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat do konce února, k doktorskému studiu až do konce dubna

Všem zájemcům o studium na našem ústavu připomínáme termíny odevzdání přihlášek do studijních oborů na FF UK.

Bakalářské studium

Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat do 28. 2. 2018.

Podmínky přijímacího řízení ÚISK FF UK pro bakalářské studium

Magisterské studium

Přihlášky k magisterskému studiu je možné podávat do 31. 3. 2018.

Podmínky přijímacího řízení ÚISK FF UK pro magisterské studium

Doktorské studium

Přihlášky k doktorskému studiu je možné podávat do 30. 4. 2018.

Podmínky přijímacího řízení ÚISK FF UK pro doktorské studium

 

Obecné podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2018/2019 pro bakalářské a navazující magisterské studium naleznete aplikaci UK Přijímací řízení, na webové stránce  FF UK v sekci Přijímací řízení, další podrobnosti naleznete také na webu pro uchazeče.

 

Sledujte Mířím na FF UK – oficiální profil pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na Facebooku

Úvod > Nástěnka > Přihlášky k bakalářskému studiu je možné podávat do konce února, k doktorskému studiu až do konce dubna