Zemřel Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

Dne 30. 1. 2018 zemřel ve věku 87 let pan  Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.,  který byl naším váženým kolegou a učitelem. Mnozí si jej pamatujete z jeho přednášek na Infóru nebo Medsoftu a z dalších  přednáškových aktivit, zejména v oblasti vědeckého publikování a scientometrie. Byl také dlouholetým členem výboru České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti J. E. Purkyně, kde vždy pomáhal prosazovat kredibilitu knihovnické profese.

Poslední rozloučení se koná v pátek 9. 2. 2018 ve 14,15 hod. v obřadní síni Krematoria Motol v Praze.

Zdroj obrázku

KADANÍKOVÁ, Lada. Inforum 2013 – Cesty a podpory hodnocení. Inflow [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, (21. 5. 2013) [cit. 2018-02-05]. ISSN 1802–9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/inforum-2013-cesty-podpory-hodnoceni

Úvod > Nástěnka > Zemřel Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.