Nové termíny doktorských seminářů v letním semestru

Pro studenty doktorského studia byly vypsány nové termíny doktorských seminářů pro letní semestr. První seminář se bude konat 19. 2. 2018 od 13:30 v místnosti 2017, další se uskuteční ve dnech 19. 3. 2018 a 16. 4. 2018 (vždy ve stejnou hodinu a na stejném místě).

V rámci doktorského studia dále upozorňujeme na aktualizované podmínky pro zkoušku z filosofie. Pro neoborové studenty doktorského studia na FF UK má zkouška podobu písemné práce v rozsahu 10-20 normostran, přičemž téma práce je nutné konzultovat se školitelem i s kontaktní osobou (konzultantem) z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Nově platí, že pro získání zápočtu je podmínkou zaslání první verze rukopisu konzultantovi tak, aby dotyčný mohl text opoznámkovat, případně autora upozornit na možné nedostatky.

Pokud zkoušku z filosofie plánujete, projděte si prosím aktuální podmínky na webu ÚFAR FF UK.

Úvod > Nástěnka > Nové termíny doktorských seminářů v letním semestru