Přípravný kurz pro uchazeče se blíží, přihlášky je možné podávat do čtvrtka 18. ledna 2018

Zájemcům o studium oborů Informační studia knihovnictví a Studia nových médií připomínáme, že v sobotu 27. ledna 2018 od 9:00 do 16:00 se bude konat jednodenní přípravný kurz. Neformální seminář se bude věnovat bližším informacím o průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce. Během kurzu budete mít možnost setkat se s vyučujícími a studenty ústavu a zeptat se na vše, co vás ohledně studia zajímá.

Máte zájem se kurzu zúčastnit? Nejprve vyplňte elektronickou přihlášku na přípravný kurz na adrese http://bit.ly/smeruisk2018.

Cena kurzu činí 400 Kč, poplatek je potřeba uhradit nejpozději do čtvrtka 18. 1. 2018. Poplatek poukažte na bankovní účet č. 85631011/0100, variabilní symbol 960127, do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno a příjmení.

Další informace a podrobný program přípravného kurzu

Úvod > Nástěnka > Přípravný kurz pro uchazeče se blíží, přihlášky je možné podávat do čtvrtka 18. ledna 2018